نکته بسيار مهم:

همانطور که مي دانيم برج خنک کننده بر اساس تبخير سطحي در حال فعاليت است يعني برج خنک کننده با چرخش آب در يک سيکل بسته و دادن گرماي آبي که از داخل برج خنک کننده به مدار توليد يا فن کوئلها رفته است و نهايتا دادن گرماي آب گرم برج خنک کننده به محيط در حال خنک کاري سيستم مي باشد.اين سيستم باعت آن مي گردد که همواره داخل بيسين برج خنک کننده پر از آهک گردد و در حقيقت بيسين يا ظرف زيين برج خنک کننده “گچ” ببندد.

بمنظور جلوگيري از بستن آهک درون بيسين برج خنک کننده شرکت مارال پيشنهاد مي نمايد سر راه آب جبراني برج خنک کننده از سختي گير يا آب شيرين کن استفاده نماييد.

بهينه سازي آب درون برج خنک کننده

برج خنک کننده جهت خنک کاري، آب يا هر سيال ديگر را بطور مرتب درون مسيري مشخص مي چرخاند. اين عمل باعث مي گردد تا بخش زيادي از آب برج خنک کننده که در معرض هوا قرار مي گيرد بصورت تبخير سطحي از بين برود و در نتيجه سختي آب بالا خواهد رفت. همچنين چرخش آب برج خنک کننده درون مسير باعث بالا رفتن درجه اسيدي يا بازي و آغشته شدن به انواع مواد شيميايي خواهد شد.

نتيجه اينکه آب در گردش برج خنک کننده بايد حتما بطور مداوم کنترل و از املاح و اضافات مبري گردد تا از صدمه زدن به تجهيزات برج خنک کننده جلوگيري شود. اسيد باعث خورندگي قطعات گالوانيزه مي گردد و عمر برج خنک کننده را بسيار کاهش مي دهد.

پکینگ پالرینگ رندوم اسپلش – فروش پکینگ پالرینگ رندوم اسپلش– خرید پکینگ پالرینگ رندوم اسپلش– تولید پکینگ پالرینگ رندوم اسپلش– ساخت پکینگ پالرینگ رندوم اسپلش– انواع پکینگ پالرینگ رندوم اسپلش– شرکت پکینگ پالرینگ  –  پکینگ پال رینگ در اصفهان –  پکینگ پال رینگ درتهران – پکینگ پال رینگ در ایران – پکینگ پالرینگ عکس – پکینگ پالرینگ  فیلم – پکینگ پال رینگ – عکس پکینگ پال رینگ – آموزش  پکینگ پال رینگ – فروش عمده  پکینگ پالرینگ رندوم اسپلش– شرکت معتبر  پکینگ پال رینگ رندوم اسپلش– تلفن تماس پکینگ پال رینگ رندوم اسپلش-  پکینگ پال رینگ –  پال رینگ – تولیدی پالرینگ –  قیمت  پال رینگ – انواع  پال رینگ – پال رینگ در اصفهان –   پال رینگ درتهران –  پال رینگ در ایران – پال رینگ عکس –  پال رینگ  فیلم –  پال رینگ –  پلینگ پالرینگ – آموزش   پال رینگ – فروش عمده  پال رینگ – خرده فروشی  پال رینگ – شرکت معتبر  پال رینگ – تلفن تماس پالرینگ –  پال رینگ – پکینگ پالرینگ – تولیدی پکینگ پالرینگ – قیمت پکینگ پالرینگ – قیمت پکینگ پالرینگ –   پکینگ پالرینگ در اصفهان –  پکینگ پالرینگ درتهران – پکینگ پالرینگ در ایران – پکینگ پالرینگ عکس – پکینگ پالرینگ  فیلم – پکینگ پالرینگ – عکس پلینگ پالرینگ – آموزش  پکینگ پالرینگ – فروش عمده  پکینگ پالرینگ – خرده فروشی  پکینگ پالرینگ – شرکت معتبر  پکینگ پالرینگ – تلفن تماس پکینگ پالرینگ –  پکینگ پالرینگ  – PALLRING – pall ring – pall-ring – frosh pallring – site pallring – sherkat pallring – pallring dar esfahan – pallring dar tehran – pallring shop – gheymat pallring – paking pallring – pallring paking – paking pall ring – سایت پالرینگ رندوم اسپلش– وبسایت پالرینگ رندوم اسپلش– پال رینگ سایت – پالرینگ وبسایت – ایران پال رینگ – قیمت پالرینگ در اصفهان – قیمت انواع پالرینگ در اصفهان – انواع پالرینگ قیمت – پالرینگ سفید – عکس پالرین خوب – عکس پالرینگ با مواد اولیه – پالرینگ با مواد pp-پکینگ برج خنک کننده-قیمت برج خنک کننده-پکینگ برج-برج خنک کننده کولینگ تاور-برج خنک کننده اسکرابر-پکینگ برج خنک کننده اسکرابر-برج خنک کننده متقاطع-برج خنک کننده جریان متقاطع پکینگ-برج خنک کننده قطره گیر- پکینگ برج خنک کننده مدیا – پکینگ برج خنک کننده تصفیه فاضلابی -پکینگ برج خنک کننده عمودی – پکینگ برج خنک کننده قدیمی – پکینگ برج خنک کننده جدید – پکینگ برج خنک کننده اسپلش – پکینگ برج خنک کننده اسپلش رندوم – پکینگ برج خنک کننده چیست – پکینگ برج خنک کننده فروشی- فروش  پکینگ برج خنک کننده -خرید  پکینگ برج خنک کننده -قیمت پکینگ برج خنک کننده – پکینگ برج خنک کننده تقطیر-انواع پکینگ برج خنک کننده-انواع  برج خنک کننده