بلاگ

پکینگ برج خنک کننده ,پکینگ پالرینگ , پکینگ برج , رندوم اسپلش

تعمیر برج خنک کننده فایبرگلاس

تعمیر برج خنک کننده فایبرگلاس

به مانند دیگر تجهیزات صنعتی، در انتخاب و طراحی برج های خنک کننده نیز باید دقت نمود و نصب آن باید با استانداردهای خاصی انجام شود.

در برج های خنک کننده فایبر گلاس اجزای متحرک کمی وجود دارد که یکی از این اجزای متحرک اسپرینکلر است که وظیفه تقسیم آب در برج خنک کننده دارد. در برج های خنک کننده فایبرگلاس بایستی به راستا و تراز بودن و نصب درست اسپرینکلر هد توجه شود که در فیلم مشاهده می کنید.

یکی دیگر از اجزای مهم دیگر متحرک برج های خنک کننده، سیستم تعدیل یا کاهش دور فن برج خنک کننده فایبرگلاس است. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که در برج های خنک کننده از کاهش دور مناسب استفاده نمی شود و از سیستم های تعدیل کوچک با قابلیت بادهی کم استفاده می شود.

از نکات مهم دیگری که درباره برج های خنک کننده فایبرگلاس وجود دارد، نگهداری از برج خنک کننده و انجام موارد پیشگیرانه در آن برای جلوگیری از رسوب پکینگ ها و جلبک بستن برج خنک کننده و در نتیجه رشد میکروارگانیزم ها است. هر کدام از این عوامل باعث کاهش راندمان و طول عمر برج خنک کننده می شوند.

منبع: http://mehrespand.ir

تعمیر برج خنک کننده فایبرگلاس | مارال پکینگ پالرینگ | پکینگ برج خنک کننده | پکینگ پالرینگ | رندوم اسپلش | random splash | پیکنگ پال رینگ | پال رینگ | برج خنک کننده | بپکینگ برج
تعمیر برج خنک کننده فایبرگلاس | مارال پکینگ پالرینگ | پکینگ برج خنک کننده | پکینگ پالرینگ | رندوم اسپلش | random splash | پیکنگ پال رینگ | پال رینگ | برج خنک کننده | بپکینگ برج
تعمیر برج خنک کننده فایبرگلاس | مارال پکینگ پالرینگ | پکینگ برج خنک کننده | پکینگ پالرینگ | رندوم اسپلش | random splash | پیکنگ پال رینگ | پال رینگ | برج خنک کننده | بپکینگ برج
تعمیر برج خنک کننده فایبرگلاس | مارال پکینگ پالرینگ | پکینگ برج خنک کننده | پکینگ پالرینگ | رندوم اسپلش | random splash | پیکنگ پال رینگ | پال رینگ | برج خنک کننده | بپکینگ برج

خواندن این مطلب را نیز پیشنهاد می‌کنیم:  نحوه تعویض پکینگ برج خنک کننده + ویدئو

بدون دیدگاه

گذاشتن دیدگاه